Algemene voorwaarden

Fijn om te weten: Hieronder lees je alles over de algemene voorwaarden die wij hanteren.

De website en aanverwante diensten van Chalrose handbags & accents vallen in het geheel onder de Algemene Voorwaarden en eventuele andere regels op onze website. Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig alvorens een bestelling te plaatsen op www.chalrose.com.

Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot – en het gebruik van de website www.chalrose.com en de via de website beschikbare producten en diensten zijn onderworpen aan de onderstaande Algemene voorwaarden. Wij kunnen de Algemene voorwaarden van tijd tot tijd actualiseren en aanpassen. Het blijven gebruiken van de website na een dergelijke verandering geeft aan dat je instemt met de gewijzigde voorwaarden. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien je niet akkoord gaat met een wijziging, dient je het gebruik van de website onmiddellijk te staken.

Privacy – en beveiligingsverklaring

Onze Privacy – en beveiligingsverklaring vind je onderaan op onze website. Als je nog geen 18 jaar oud bent, moeten je ouders of verzorgers op de hoogte zijn van onze Privacy – en beveiligingsverklaring voordat je je registreert om deze website of de verwante diensten te gebruiken.

Registratie bij Chalrose handbags & accents

Registratie kan nodig zijn om bepaalde delen van deze website te gebruiken. Registratievereisten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het is van essentieel belang dat je accurate gegevens verstrekt bij jouw registratie. Indien jouw persoonsgegevens veranderingen, kan je ons daarvan op de hoogte brengen via het emailadres: info@chalrose.com.

Aankopen

Bevoegdheid tot aankoop

Om via deze site aankopen te doen, word je gevraagd je te registreren en ons jouw persoonsgegevens te verstrekken. Klanten dienen hun echte naam, telefoonnummer, emailadres en andere vereiste gegevens op te geven. Daarnaast word je bij een bestelling gevraagd om betalingsinformatie te verstrekken, en garandeer je dat de betaalgegevens die je verstrekt bij jouw bestelling zowel geldig als correct zijn. Je bevestigt dat je degene bent waarnaar wordt verwezen in de verstrekte factureringsgegevens.

De site is uitsluitend beschikbaar voor particulieren en anderen die voldoen aan de Algemene voorwaarden van Chalrose handbags & accents. Alleen klanten in het bezit van een door een bank uitgegeven, geldige en voor Chalrose handbags & accents aanvaardbare creditcard of bankrekening kunnen bestellingen plaatsen. Aanvragen moeten goedgekeurd worden door Chalrose handbags & accents en Chalrose handbags & accents is gemachtigd om het totaalbedrag van een bestelling te innen op de creditcard- of bankrekening van de klant. Chalrose handbags & accents behoudt zich het recht voor om grotere aantallen van een artikel verzonden aan een klant of postadres te beperken.

Door een bod tot aankoop van artikelen machtig je ons uitdrukkelijk tot het periodiek uitvoeren van kredietcontroles en, waar Chalrose handbags & accents  dat noodzakelijk acht, tot het verzenden of opvragen van informatie (met inbegrip van geactualiseerde informatie) over jezelf aan of van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, jouw creditcardnummer of kredietinformatie (met inbegrip van kredietinformatie over jouw echtgenoot/echtgenote als je verblijft in een rechtsgebied waar de huwelijkse gemeenschap van goederen geldt), om jouw identiteit te verifiëren, de geldigheid van jouw creditcard te evalueren, een eerste creditcardautorisatie te verkrijgen en individuele aankooptransacties goed te keuren.

Wij verwijzen je naar onze Privacyverklaring voor verdere informatie over ons gebruik van jouw gegevens.

Bestellingen

Chalrose handbags & accents  biedt producten te koop aan die in voorraad zijn en beschikbaar voor verzending uit onze voorraad. Het kan voorkomen dat wij in afwachting zijn van levering door onze leveranciers. Daarom kan je de mogelijkheid krijgen om voor bepaalde artikelen vooruit te betalen; in dat geval kan je een vooruitbetaalde aankoop doen. Dit biedt je de zekerheid dat je het betreffende artikel als eerste ontvangt zodra het aan Chalrose handbags & accents is geleverd. Chalrose handbags & accents accepteert alleen vooruitbetaalde bestellingen voor artikelen die geagendeerd zijn voor levering door een leverancier. Jouw rechten met betrekking tot vooruitbetaalde aankopen zijn gelijk aan jouw rechten voor elke andere aankoop bij Chalrose handbags & accents . Je kan ook een pre-order (vooruitbestelling) plaatsen om een melding te ontvangen van de aankomst van de artikelen die niet in voorraad zijn.

In voorraad verkregen artikelen kunnen van te voren worden toegewezen om vooruitbetaalde bestellingen te voldoen, en klanten die vooruitbetalingen doen ontvangen artikelen vóór de klanten op de lijst van pre-orders.

Het kan voorkomen dat wij geselecteerde vooruitbetaalde artikelen niet kunnen leveren vanwege productieproblemen of problemen met kwaliteitscontroles wanneer een bestelling bij ons wordt geleverd. In dergelijke gevallen stellen wij je daarvan per email op de hoogte en storten de vooruitbetaling binnen tien dagen na de mededeling dat de artikelen niet beschikbaar blijken terug op jouw creditcard- of bankrekening.

Let op: in het winkelmandje geplaatste artikelen zijn niet gereserveerd en kunnen door andere klanten worden gekocht.

Alle bestellingen zijn onderworpen aan goedkeuring en beschikbaarheid. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW tegen de huidige tarieven en zijn correct op het moment van het invoeren van de gegevens. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving, totdat beide partijen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de overeenkomst.

Klanten die aankopen doen vanuit een land buiten de Europese Unie zijn invoerrechten of belastingen verschuldigd. Wij raden je aan om contact op te nemen met jouw plaatselijke douanekantoor om de uiteindelijke kostprijs van het door jou gewenste artikel te bepalen voordat je een aankoop voltooit.

Goedkeuring van jouw bestelling

Als je eenmaal een keuze hebt gemaakt en een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een email ter bevestiging van de gegevens van de bestelling. Deze email vormt geen blijk van goedkeuring van de bestelling, maar is slechts een bevestiging van ontvangst.

Tenzij je de bestelling annuleert, wordt de goedkeuring van de bestelling en de totstandbrenging van de overeenkomst tussen jou en Chalrose handbags & accents voltooid wanneer wij je een email sturen ter bevestiging van verzending van de artikelen.

Wij behouden ons het recht voor om de bestelling niet te goed te keuren, bijvoorbeeld indien wij geen toestemming tot betaling verkrijgen; indien verzendbeperkingen gelden voor een bepaald artikel; indien het artikel niet op voorraad is of niet voldoet aan onze kwaliteitsnormen en wordt teruggetrokken; of indien je niet voldoet aan de aankoopvoorwaarden zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden.

Wij kunnen tevens op ieder moment en om ongeacht welke reden naar eigen goeddunken weigeren om een transactie te verwerken en daarmee goed te keuren. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover jou of derde partijen voor het terugtrekken van artikelen van www.chalrose.com  ongeacht of dat artikel is verkocht; voor het verwijderen, screenen of redigeren van materialen of content op www.chalrose.com; voor het weigeren om een transactie te verwerken, of voor het ontbinden of opschorten van transacties na aanvang van de verwerking.

Aankoop

Betalingen kunnen worden voldaan met Visa, MasterCard, American Express, Maestro, iDeal en per bankoverschrijving.

Je bevestigt dat de creditcard/bankpas die je gebruikt jouw eigendom is of dat je specifiek door de eigenaar van de creditcard/bankpas bent gemachtigd die te gebruiken. Alle creditcard/bankpashouders zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en goedkeuring van de uitgevende instantie. Indien de uitgevende instelling van jouw betaalkaart haar goedkeuring van de betaling aan Chalrose handbags & accents weigert, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of niet-levering.

Wij nemen alle redelijke voorzorgen om www.chalrose.com te beveiligen. Alle banktransacties op www.chalrose.com worden verwerkt via Mollie Payment, een beveiligde online betaalmodule die de kaartgegevens versleutelt in een beveiligde hosting-omgeving.

Om te zorgen dat jouw winkelervaring veilig, eenvoudig en zeker is, gebruikt Chalrose handbags & accents Secure Socket Layer (SSL) technologie.

Heeft u nog vragen over onze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op.